TROP za leto 2010 sestavljamo:
   Branko Cestnik
(program, obveščanje, DA) - Rakova Steza 1
   Maja Pejovnik (program, logistika) - Velenje 1
   Amadej Karo (program, logistika) - Rakova Steza 1
   Marko Mauhar (varnostni in alpinistični vidik) - Rakova Steza 1

   pomagajo klanovci iz omenjenih stegov

kontakti in zbiranje prijav:
Branko 041 760 087
Maja 040 471 345
e-mail:
brankoc@klaretinci.net

PRIJAVE SPREJEMAMO DO PONEDELJKA, 18. JANUAR 2010, DO 15. URE!!!

projekt   B E L I   J E L E N
- je nastal iz potrebe PP po druženju na regijski ravni
- že na začetku so ga navdihovali zasneženi vrhovih slovenskih hribov
- podal se je na pot l. 2005 na pobudo SKVOjev Rakova
Steza 1 in Koroška 2 ter je potrjen s strani regijskega odbora

- Beli jelen 2010 ne nadomešča zimovanja klanov

jelen4m.JPG (11825 bytes)